Elementární technika odbití prsty

  • Published in Základní volejbalové dovednosti
  • Hits: 6929

136 DR129539137 DR120963

Ve výchozím postoji jsou nohy mírně pokrčeny, trup lehce předkloněn, jedna noha může být mírně vpředu, váha na přední části chodidel. Paže volně podél těla. Ve střehovém postoji jsou nohy rozkročeny a lehce pokrčeny. Trup vzpřímený, někdy nepatrně předkloněný...

Hlava je zvednutá, oči neustále sledují míč. Paže pokrčené ve výši pasu, lokty mírně od tělaZakončení pohybu do místa odbití se děje tzv. zastavovacím dvojkrokem. První krok má brzdící význam a druhý dobrzďuje pohyb. Stabilní postoj je zajištěn polohou chodidel vzdálených od sebe na šíři boků (foto 136). V momentu před oditím se tělo chová jako pružina, kde pohyb vychází z nohou a plynule přechází na trup. Těsně před kontaktem s míčem se paže přikrčí, lokty jsou nad úrovní ramen a ruce blízko obličeje. Pohyb před odbitím je prováděn napínáním pokrčených paží a místo odbití by se mělo nacházet nad čelem. Ruce v zápěstí zvráceny zpět (foto 137). Tvar mezi palci a ukazováky připomíná trojúhelník. Dlaně společně s prsty tvoří tzv. košíček (foto 138). Přilétající míč zvrátí lehce prsty zpět a míč je ztlumen. Ruce a prsty tak konají zpětný pohyb (foto 139). Kontakt s míčem se děje posledními články všech prstů, u některých prstů větší plochou (ukazovák). Dlaně se míče nedotýkají. Základní článek ukazováku, který se nachází na přechodu do dlaně, je tzv.„hrací kloub“ (foto 140). Dotyk míče hracím kloubem  garantuje správnou techniku odbití. Pohyb paží po odbití pokračuje až do jejich úplného propnutí (foto 141).

138138 DR122235 139139 DR120968

140140 DR121297141141 DR120967