Video na víkend - pokus o ruce

 • Videoseriál I
 • Zobrazeno: 919

Piccinini_pokus_o_ruceOno to vypadá celkem jednoduché. Rozmeběhnete se a chcete do toho prásknout a ...... ono se to nepovede. Myslím že jedinej kdo překvapení byli ty diváci v první řadě, než Francesca. JN

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 3 4

 • Videoseriál I
 • Zobrazeno: 1011

prihravka_zluta_C_3_3_4Kulomet
Počet hráčů: 8
Výchozí postavení
Strana X
Hráč Ax stojí na vyvýšeném místě v zóně V (cca 5 m od sítě), hráč Bx na vyvýšeném místě
v zóně I, hráč Cx na vyvýšeném místě v zóně III, dva hráči Dx a Ex sbírají míče.
Strana Y
Hráči Ay a By jsou v zóně VI a hráč Cy pod sítí v zóně III.
Provedení
Hráč Ax zasmečuje přes síť na hráče Ay, který míč přihrává na hráče Cy. Okamžitě po přihrávce
útočí hráč Bx a hráč Ay znovu přihrává míč na hráče Cy, pokračuje útokem hráč Cx atd. Dva
hráči sbírají míče a vrací do zásobníků k hráčům na vyvýšených místech. Po třech přihrávkách
nastupuje na místo hráče Ay hráč By.

Učte se s námi - cvičení přihrávka C 3 1 9

 • Videoseriál I
 • Zobrazeno: 914

prihravka_zluta_C_3_2_1Trojúhelník s jedním odbitím přes síť
Trojice: na straně X stojí hráč Ax, na straně Y hráči Ay a By. Hráč Ax odbíjí vrchem na hráče Ay,
který zrychlenou ulívkou odbíjí přes síť na hruď hráče By. Ten se snaží rotací trupu míč odbít zpět
na hráče Ax a akce pokračuje stejným sledem činností. Po několika odbitích si hráči vymění role.

Anketa: vyberte nahrávače pro zahraniční klub

 • Videoseriál I
 • Zobrazeno: 3592

Zpracovávám video-ankety pro internetový deník idnes, na našem webu zahájíme seriál video-anket, v nichž nebudete hlasovat pouze jako fanoušci či čtenáři, nýbrž částečně jako odborníci. Ankety budou prezentovány vždy formě dvou video-ukázek na titulní straně, a to vždy po dobu 14 dnů. Po této době budou video-ukázky odstraněny, po dobu dvou týdnů budou naše dvě "video-okénka" patřit jinému tématu a po uplynutí tétodoby přijde na řadu další anketa. Z toho ipoznáme, která témata video-anket vás zajímají. V první video-anketě si představte situaci, že jste agenty movitého zahraničního klubu (řekněme Sysley Treviso) ve střední Evropě ...

Videoseriál - Moderní trendy mužského světového volejbalu, IX. část: O činnosti v obraně

 • Videoseriál I
 • Zobrazeno: 3741

„České družstvo dosáhlo na MS v Japonsku zcela nečekaně vysoké umístění ve hře v poli (2. místo za Japonskem s průměrem 5.81 zachycených míčů na set), což je dáno zřejmě následujícími okolnostmi:

 • Zvednutí herní morálky družstva
 • Realizace taktických záměrů
 • Velké množství blokem nadražených míčů a následné zpracování v poli

Naopak individuální techniku a osobní angažovanost při vybírání pokládám u českého týmu za velmi slabou..."

Podkategorie