Mozaika koučování v kostce

  • Published in Radek Krpač
  • Hits: 2371

Činnost kouče je vzrušujícím oborem. Naproti tomu jako povolání patří ze zdravotního hlediska k nejrizikovějším. V tomto článku navazujeme na sérii překladů z německé odborné literatury, několika praktickými shrnujícími doporučeními v heslech. Jedná se o pohledy jednotlivých aktérů v různých volejbalových akcích...Smejkal trener

PŘIHRÁVKA

Kouč: Přihrávka je situace s nejvyšší informační komplexitou, kterou musí hráč zpracovat. Proto je logické, že při učení přihrávky přichází od trenérů nejrůznější podněty a instrukce.

Libero:

Plachtící servis: frekvenční práce nohou, pozdější spojení paží, převzetí většího prostoru hřiště pro přihrávku.

Skákaný rolovaný servis: snížený postoj, připraven k pohybu, odhad dopadu míče při snadné dráze letu míče.  

Přihrávající smečař:

Plachtící servis: rychlá reakce pohybem do strany v případě, že krajní smečař nepřihrává

Skákaný rolovaný servis: úvodní předskok, paže před tělem, stabilní trup, horní část paží tlumí míč

Střední blokař: neustále ve střehu,

Nahrávač: běží.

 

RYTMUS ROZBĚHU A ORGANIZACE ÚTOKU

Kouč: Na základě učení a neustálého opakování by měla za účasti rychlé komunikace mezi hráči probíhat automaticky (ve smyslu společného porozumění hry). Útočník by se měl díky správné režii nahrávače dostat do optimální situace a zkomplikovat tak soupeři, který je pod časovým tlakem, sestavit kompaktní obranu na síti a v poli.

Libero: vysoká přihrávka

Přihrávající smečař: Ihned po přihrávce vystartovat do prostoru útoku, rozložené tempo podle kvality přihrávky (získat prostor pro útok), spolupráce s nahrávačem (vzájemná komunikace), variace.

Střední blokař: zaujmout správnou polohu pro rozběh, nabízení se, hrozit útokem, dostatečný odstup od míče (timing).

Nahrávač: vyžadovat míč, účastnit se hry

 

KOMINIKACE PŘI NAHRÁVCE

Kouč: Nahrávač se v momentě nahrávky při ideální přihrávce nachází mezi zónou II a III, útočníci zaujmou ideální pozici pro útočení (krajní hráči mimo hřiště).

Libero: přizpůsobit se nahrávce

Přihrávající smečař: nabízení se („chci nahrávku“)

Střední blokař: „jsem na místě“

Nahrávač: charizma, správná poloha kolen podle typu nahrávky, po nahrávce následovat míč

 

ÚTOČNÝ ÚDER SPOJENÝ S ROZBĚHEM

Kouč: Kdo má vyskočit, ten také musí vyskočit, jinak útočník nehrozí. Naopak ten kdo nehrozí, musí jít vykrývat, žádný hráč se jen nedívá (všichni jsou aktivní).

Libero: vykrývat

Přihrávající smečař: dívat se (ve fázi nahrávky), poté exploze nohou při výskoku

Střední blokař: odraz nohou, levou paži vzhůru, loket úderné paže jde vzad, brzký pohyb úderné paže

Nahrávač: ve stabilní poloze

Z němčiny přeložil Radek KrpačKrpac 2

Zdroj: Voigt, Jendrusch: betreuen, fördern, fordern