Nejen síla, ale také zdraví 2. část

  • Published in další články
  • Hits: 2708

Po teoretickém úvodu z první části, představím v druhém pokračování příklady cvičení, které zajistí svalovou rovnováhu, minimalizují riziko funkčních poruch a zranění v důsledku tréninkového a herního zatížení. Začínám krátkou sestavu pro posílení břišních svalů formou popisu cvičení a fotografií. Břišní svaly jsou součástí tzv. „středu těla“ a mají největší tendenci k ochabování. Střed těla zahrnuje svaly břišní, zádové, hýžďové, prsní a svaly ramen. Vyvážený střed je cílem našeho snažení už u dětí v mladším školním věku.... 
Zdravotní základ titul

Děti v tomto v mladším školním věku ještě nejsou, až na výjimky, schopny provést cviky dokonale. Rozdíl bude patrný na ukázkách, kde cvik předvádí jednak prvňák základní školy a patnáctiletá volejbalistka z výběru kadetek ČR.

1.Výchozí poloha: sed, nohy jsou pokrčené na podložce, rukama se chytíme za kolena a zavěsíme se (obr. 1a, 1b). Provedení: pustíme kolena, paže jsou nataženy před tělem (obr. 2a, 2b) – počítáme do 8 a zvedneme bérce nad podložku, nohykolenou do pravého úhlu (obr. 3a, 3b) – počítáme do 8, nohy zůstávají zvednuté, paže upažíme do výše ramen (obr. 4a, 4b) – počítáme do 8.

 1aZdravotni posilovani 1a DR120394 1bZdravotni posilovani 1b DR127680

 2aZdravotni posilovani 2a DR120395 2bZdravotni posilovani 2b DR127682

 3aZdravotni posilovani 3a DR120397 3bZdravotni posilovani 3b DR127683

 4aZdravotni posilovani 4a DR120403 4bZdravotni posilovani 4b DR127684

2. Výchozí poloha:poloze na břiše jsme opřeni o lokty a nadzvedneme trup od podložky, tělo je v jedné přímce, opíráme se o špičky nohou (obr. 5a, 5b). Provedení: zůstáváme ve výdrži ve výchozí poloze – počítáme do 5, lehce nadzvedneme pravou nohu nad podložku (obr. 6a, 6b) – počítáme do 5, položíme zpět a nadzvedneme levou nohu nad podložku - počítáme do 5.

 5aZdravotni posilovani 5a DR120404 5bZdravotni posilovani 5b DR127689

 6aZdravotni posilovani 6a DR120406 6bZdravotni posilovani 6b DR127690

3. Výchozí poloha: leh na zádech, pokrčené nohy zvednuté nad podložku, hlava leží na podložce, ruce jsou v upažení ve výši ramen (obr. 7a, 7b). Provedení: nádech, s výdechem pokládáme nohy vpravo a vracíme do výchozí polohy (obr. 8a, 8b) – opakujeme 8x nalevo a 8x napravo.

 7aZdravotni posilovani 7a DR120424 7bZdravotni posilovani 7b DR127702

 8aZdravotni posilovani 8a DR120425 8bZdravotni posilovani 8b DR127703

4. Výchozí poloha: leh na zádech, ruce natažené a spojené nad hlavou, nohy pokrčené nad podložkou, overbal stiskneme mezi koleny (obr. 9a, 9b) – tlak koleny vyvíjíme po celou dobu provádění cviku. Provedení: nádech avýdechem zvedáme paže, hlavu a trup, lopatky „odlepujeme“ od země, dbáme na přitisknutí beder k podložce. Varianta: do dlaní vložíme zátěž (obr. 10a, 10b, 10c).

 9aZdravotni posilovani 9a DR120433 9bZdravotni posilovani 9b DR127704

10aZdravotni posilovani 10a DR12043610bZdravotni posilovani 10b DR127705

10cZdravotni posilovani 10c DR12770611aZdravotni posilovani 11a DR127707

5. Výchozí poloha: leh na zádech, ruce podél těla, nohy natažené,oblasti kotníků držíme overbal (obr. 11a). Provedení:nádech, s výdechem pomalu tahem zvedáme natažené nohy, pohyb končí až za hlavou (obr. 11b, 11c) – opakujeme 5x.

11bZdravotni posilovani 11b DR12770811cZdravotni posilovani 11c DR120442

 

michaelaMichaela Pachmanová, Most, 9.1.2014