Nejen síla, ale také zdraví 1. část

  • Published in další články
  • Hits: 2474

Jako fyzioterapeutka reprezentace kadetek ČR, bych se s vámi ráda podělila o několik postřehů. Řeč bude o zdravotním základu kondičního tréninku, který se zaměřuje na péči o zdravý vývoj hráče a na preventivní opatření nežádoucích následků tréninkového procesu, tedy ne o posilovně a činkách, ale o posilování pro zdraví ...
zdravotni posilovani titul 1.DR121848

 S děvčaty pracuji od úplných začátků, od dob kdy probíhaly výběry do družstev lvíčat. Svalová vybavenost děvčat na těchto výběrech nebyla výrazně odlišná, ale nedostatečná. Rychlost, s jakou se měnil jejich výkon směrem nahoru, mně přesvědčil o tom, že je třeba se na oblast kondičního tréninku zaměřit, a to mnohem dříve než až v kadetském věku. S posilováním můžeme začít už u mladších žáků a žákyň, zbývá odpovědět jak.

 Vývoj tréninku volejbalu je mnohem dále, než prevence jeho nežádoucích následků. Dnes jsme však již dostatečně poučeni a péče o zdravý vývoj hráče se zkvalitnila, proto je třeba i na tuto péči dbát. Péčí nemá být myšlena pouze přítomnost maséra, využití rehabilitačních procedur a strečink. Musíme myslet také na to, aby volejbalistovo tělo bylo dostatečně svalově a silově vybaveno. Udržení a rozvoj zdraví musí být též cílem kondičního tréninku. Zdravý tělesný vývoj hráče je mimo jiné zajišťován správným držením těla, svalovou rovnováhou, pevností kloubních spojení, vazů a šlach.

Součástí kondičního tréninku dětí je posilování svalového korzetu. Silová příprava dětí mladšího školního věku nespočívá v obecně známém zvedání činek v posilovně. Většinou pracujeme pouze s vlastním tělem, případně se snadno dostupnými a jednoduchými pomůckami, jako jsou např. švihadlo,thera-band (guma), overball (malý gumový míč), gym-ball (velký balanční míč) nebo balanční plošina. Přestože se zaměřujeme na děti mladšího školního věku, jsou následující doporučení vhodná i pro starší věkové kategorie.

Z pohledu tohoto článku nás zajímá jeden z úkolů silového tréninku a to, že snižuje riziko vzniku funkčních poruch, poškození a zranění v důsledku tréninkového a herního zatížení a s ním spojené únavy. Z pěti níže uvedených úkolů kondičního tréninku, se postupně budeme zabývat především bodem druhým a pátým:

  • Všestranný tělesný rozvoj hráče
  • Zvyšování zatížitelnosti hráče (umožňuje efektivně využívat potřebné velikosti tréninkového zatížení a vyrovnat se soutěžním zatížením),
  • Rozvoj specifických motorických schopností
  • Vytvoření předpokladů pro efektivní trénink techniky a její využití v herních podmínkách
  • Prevence zranění v tréninku a utkání

 Cílem cvičení, které představíme v některém z příštích pokračování, je korigovat případnou svalovou nerovnováhu nebo předcházet jejímu vzniku. Dále zabraňovat nefyziologickým změnám v pohybových stereotypech a v zapojování jednotlivých svalových skupin. Ve věku 9 – 12 let musí kondiční trénink působit komplexně na rozvoj dítěte, podporovat jeho přirozený vývoj, respektovat potřeby vyvíjejícího se organismu a teprve sekundárně požadavky herního výkonu. V zásobníku cvičení, z nichž některé představíme v příštím pokračování, dominuje všestranné a perspektivní zaměření silového tréninku (příprava na další etapy tréninku).

Konec 1. části

Michaela Pachmanová, 8.1.2014, Most